Finlandiya: Finlandiya Ekonomisi Durgunluk Sürecine Girdi, Ocak-Mart Doneminde Üretim Daraldı

29 Mayıs 2020

Ocak-Mart döneminde Finlandiya’nın mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurtiçi hasılası hacmi önceki
çeyreğe göre yüzde 0,9 oranında azaldı. İş günleri için ayarlanan GSYİH, 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 1,1 azaldı.
Cari fiyatlarla incelendiğinde, çalışma günlerine göre ayarlanan gayri safi yurtiçi hasıla bir yıl öncesine göre yüzde
0,1 oranında daha yüksek gerçekleşti.

Tüm endüstriler tarafından üretilen toplam katma değer hacmi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 ve on iki
ay öncesine göre yüzde 1,2 azaldı.

Birincil üretimde, yani tarım, ormancılık ve balıkçılıkta katma değer hacmi, bir yıl öncesine göre Ocak-Aralık aylarında
yüzde dokuz oranında azaldı. Ormancılık bir yıl öncesine göre yüzde 12 küçüldü.

İmalat sanayilerindeki üretim (madencilik ve taşocakçılığı, enerji, su temini ve atık yönetimi dahil) Ocak-Mart
döneminde bir önceki yıla göre yüzde iki azaldı. Metal ve kimya endüstrileri bir yıl öncesine göre yüzde iki büyüdü.
Orman endüstrisinde işçi ve işverenleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda bir yıl öncesine göre yüzde
18 daha düşük bir seviyede katma değer yaratıldı. İnşaat sektörü önceki yıla göre yüzde iki azaldı.

Hizmet sektörlerinin hacmi önceki çeyreğe göre yüzde bir azaldı. Özellikle ulaşım ve konaklama ve yemek servisi
 faaliyetleri ilk çeyrekte koronavirüs krizinden etkilendi. Buna karşılık, perakende ticaret hacmi Ocak-Mart döneminde
 bir önceki yıla göre arttı. Bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra finansman ve sigorta faaliyetleri de büyüdü.

Ocak-Mart döneminde ihracat hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde yedi azaldı. 2019'un ilk çeyreğine kıyasla, mal ihracatı
 yüzde 12 daraldı, ancak hizmet ihracatı bir yıl önceki seviyesinde kaldı.

İthalat bir önceki yıla göre yüzde dört azaldı: mal ithalatı yüzde beş, hizmet ithalatı ise yüzde iki azaldı.

Özel tüketim ilk çeyrekte bir önceki yıla göre aynı kalırken, bir önceki çeyreğe göre azaldı. Hanehalklarının yarı
 dayanıklı tüketim malları üzerindeki tüketim harcamaları net bir şekilde azalırken, hizmet tüketimi de
 bir miktar azaldı. Devlet tüketim harcamaları önceki çeyreğe göre arttı.

Brüt sabit sermaye oluşumu veya yatırımlar, bir önceki çeyreğe göre yüzde yarım puan, bir önceki yıla göre yüzde
bir buçuk puan azaldı. Özel yatırımlar
 yüzde üç azaldı, ancak kamu yatırımları Ocak-Mart 2019'a göre yüzde beş artış gösterdi.

Makine, teçhizat ve ulaştırma ekipmanlarına yapılan yatırımların hacmi önceki yıla göre yüzde beş azaldı.
 Konut binalarına yapılan yatırımlar bir önceki yıla göre sabit kalırken konut dışı binalara yapılan
yatırımlar düştü. İnşaat mühendisliği yatırımları net bir şekilde arttı.

Ocak-Mart aylarında istihdam edilenlerin sayısı yüzde 0,6 arttı.
işsizlik oranı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 oldu.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği