Finlandiya: Gıda Ürünleri ve Gıda İle Temas Eden Ürünlerin İncelenmesi

01 Temmuz 2019

AB uygulamalarına uygun olarak, 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren Finlandiya'da AB üyesi olmayan ülkelerden AB'nin yoğunlaştırılmış kontrollerine tabii olan
gıda maddelerini ve gıda ile temas eden maddelerini ve ayrıca bitki sağlığı mevzuatı kapsamındaki taze sebze, meyve
ve böğürtlenleri, belirli sınır kontrol noktaları vasıtasıyla ithal etmek mümkün olacak.

Gelecekte bu ürünlerin; kimlik kontrolleri, bitki sağlığı kontrolleri ve numunelendirme gibi fiziksel kontrollerinin,
ya önceden belirlenerek onaylanmış sınır kontrol noktalarında gerçekleştirilmesi gerekecek yada önceden onaylanması gereken diğer kontrol noktalarında yapılması gerekecek. Diğer kontrol noktası, ithalatçı şirketin  deposu veya Resmi Kontrol Yönetmeliği'nin veya Yönetmelik temelinde kabul edilen yasaların uygulandığı nakliyeci deposu olabilecek.

Kaynak:Finlandiya Gümrükleri, Tulli
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği