Finlandiya: İnşaat İşletmelerinin Cirosu Nisan Ayında %3,8 Oranında Arttı

12 Haziran 2020

İnşaat işletmelerinin iş gününe göre ayarlanan cirosu Nisan ayında bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla %3,8 oranında arttı. Fiyatların etkisinin ortadan kaldırıldığı satış hacmi %0,8 oranında arttı. Bina mühendisliği ve müteahhitlik sektörlerinde de ciro büyüdü.

En fazla ciro artışı, işgücüne göre ayarlı cironun yüzde 8,3 oranında arttığı ve satış hacminin bir yıl öncesine göre 5,4 oranında arttığı bina inşaatları sanayinde görüldü. İş günlerine göre ayarlanan müteahhitlik sektörleri cirosu bir önceki yıla göre yüzde 5,8 ve satış hacimleri
yüzde 12,3 oranında arttı. Müteahhitlik sektörleri satış hacmindeki artış, özellikle motor akaryakıt ve bitüm fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle müteahhitlik sektörü maliyetlerinin düşmesinden kaynaklandı.

Özel inşaat faaliyetlerinin iş gününe göre düzeltilmiş cirosu bir önceki yıla göre yüzde 2,3 ve satış hacmi yüzde 4,8 arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış inşaat ciroları Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 0,9 oranında azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış satış hacimleri bir ay öncesine göre yüzde 1,4 düştü.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği