Finlandiya: İnşaat Şirketleri Cirolarındaki Artış Mayıs Ayında Da Devam Etti

14 Temmuz 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, inşaat şirketlerinin iş gününe göre düzeltilmiş ciroları 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 arttı.

Fiyatların etkisinin ortadan kalktığı satış hacimleri de yüzde 4,2 oranında arttı. Ciro, bina ve inşaat  mühendisliği endüstrilerinde güçlü bir şekilde büyüdü, ancak özel inşaat faaliyetlerinde azaldı. Bireysel endüstriler arasında ciro artışı en fazla bina inşaatlarında görüldü. Bina inşaatlarında işgücüne göre ayarlı ciro bir yıl öncesine göre yüzde 11,6 ve satış hacimleri ise yüzde 9,2 oranında arttı. İş günlerine göre ayarlanmış inşaat mühendisliği cirosu bir önceki yıla göre yüzde 10,6 ve satış hacmi ise yüzde 20,7 oranında arttı.

İnşaat mühendisliği satış hacmindeki artış, özellikle daha ucuz motor akaryakıt ve bitümün bir sonucu olarak maliyetlerinin düşmesinden kaynaklandı.

Özel inşaat faaliyetlerinin iş gününe göre düzeltilmiş cirosu bir önceki yıla göre yüzde 0,6 ve satış hacimleri ise yüzde 2,8 oranında azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış inşaat cirosu Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış satış hacmi bir ay öncesine göre yüzde 0,3 düştü.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği