Finlandiya: Mayıs Ayında 10 Milyon Avroluk Ticaret Açığı Yaşandı

09 Temmuz 2019
Finlandiya Gümrükleri tarafından açıklanan malların uluslararası ticaret istatistiklerine verilere göre; ticaret dengesi Mayıs ayında 10 milyon Avro açık verdi.Ocak ayından Mayıs ayına kadar hesaplanan dönemde 90 milyon Avroluk açık yaşandı.

Geçen yılın aynı döneminde, ticaret dengesi bir milyar Avronun biraz üzerinde açık vermişti. Geçen yıl Mayıs ayındaki ticaret dengesi 250 milyon Avro açık vermişti.

Mayıs ayında Finlandiya ihracatının değeri yıllı yüzde 6, ithalatın değeri ise yıllık yüzde 2 arttı.
Mayıs ayındaki Fin ihracatının yanı sıra ithalatın değeri de 5,7 milyar Avro oldu. Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 5, ithalat ise yüzde 1 arttı.

Mayıs ayında, Finlandiya’nın AB üye ülkelerine ihracatı yüzde 5 artarken, AB üyesi olmayan ülkelere ise yüzde 9 oranında arttı.Aynı ayda, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 4, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat yüzde 1 oranında azaldı.Yılın başından itibaren hesaplanan AB'ye ihracat yüzde 3, AB üyesi olmayan ülkelere yüzde 6 arttı.

Aynı dönemde, AB üye ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 3 oranında artmış ancak diğer ülkelerden yüzde iki oranında azalmıştır.

Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği