Finlandiya: Şubat Ayında Cari İşlemler Açığı Yaşandı

14 Nisan 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, cari hesap Şubat ayında açık verdi. Ödemeler dengesine göre mal
ihracatının değeri yıllık bazda yüzde 14 azaldı.

Yurt dışından Finlandiya'ya net sermaye girişi yaşandı. Cari işlemler hesabı Şubat ayında 0,4 milyar Avro açık verdi.
Cari işlemler hesabının 12 aylık hareketli toplamı 2,9 milyar Avro açık verdi.

Cari hesabın alt kalemlerinden olan ödeme bakiyesindeki malların hesabı 0,6 milyar Avro açık verdi.
Ödemeler dengesi bazında mal ihracatının değeri yıllık bazda yüzde
14 oranında azalarak 4,4 milyar Avro oldu. İthalatın ödemeler dengesi açısından değeri, 2019 yılında
 bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Hizmet hesabı 0,2 milyar Avro açık verdi.

Faiz ve temettüler gibi yatırım gelirlerini içeren birincil gelir 0,6 milyar Avro fazla verdi.
İkincil gelir hesabı 0,2 milyar Avro açık verdi.

Şubat ayında Finlandiya'ya net sermaye girişi 2,7 milyar Avro olarak gerçekleşti.Finansal hesabın alt
kalemlerinden net sermaye girişi çoğunlukla diğer yatırımlar olan 4.8 milyar Avro oldu. Finlandiya'dan
 net sermaye çıkışı ağırlıklı olarak portföy yatırımları biçiminde gerçekleşti.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği