Finlandiya: Ulusal Ulaşım Sistemi Planı İçin Hazırlıklara Başlanıyor

19 Haziran 2019

Finlandiya'nın ilk ulusal ulaşım sistemi planı için hazırlıklar başlıyor.
Plan, Finlandiya'nın ulaştırma ağı ve hizmetleri için temel sağlayacak.
Planın, Finlandiya'nın ulaştırma ağı ve hizmetleri için temel sağlaması öngörülüyor.

Ulaştırma sisteminin geliştirilmesi yaklaşık 12 yılı kapsayacak.

Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin konu ile ilgili açıklamasında; 'Hem vatandaşlar
hem de işletmeler için akıcı hareketlilik sağlayacak ve küresel ısınmayı hafifletecek,
 sosyal olarak sürdürülebilir ve bölgesel olarak dengeli bir ulaşım sistemi planını hedefliyoruz' dedi.

Bireysel projeler yerine, gelecekte sistem tek bir paket olarak ele alınacak ve önlemlerin planlanması
 ve finanse edilmesi için daha uzun bir yaklaşım benimsenecek.

Amaç, Finlandiya genelinde vatandaşlara ve iş yerlerine mobilite ve ulaşım için iyi fırsatlar sağlamak olacak.

Plan, ulaşım ve mobilite ile ilgili hizmetleri planlama, inşa etme, sürdürme ve edinme konusundaki
önlemleri ele alacak.

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltma yolları da incelenecek.Ulaştırma sistemi planı, doğrudan bütçe
finansmanına sahip olacak ve ayrıca muhtemelen bütçe dışından finansman sağlayacak bir hükümet finansman
 programını içerecek.

Plan hazırlıkları, hükümet programında, 2020'den itibaren temel ulaştırma altyapısı yönetiminde 300 milyon
 Avro'luk bir artış içeren devlet finansmanı ile ilgili politikalara dayanacak.

Ulusal ulaştırma sistemi planının hazırlanmasından Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı sorumlu olacak.

Finlandiya'daki önceki ulaştırma sistemi planları bölgesel olarak uygulanmaktaydı ve ulusal bir plan bulunmamaktaydı.

Taşımacılık sistemi, ulaştırma ağlarını, hizmetleri, verileri ve
 karayolu, demiryolu, su ve hava taşımacılığı gibi tüm ulaştırma biçimlerini içerecek.

Finlandiya'nın rekabet gücü, trafik güvenliği, insanların hareketlilik olanakları ve bölgesel erişilebilirlik konusu
 değerlendirilecek. Ayrıca değerlendirme ekolojik, finansal ve sosyal sürdürülebilirlik açısından
 yapılacak.

Kaynak:Finlandiya Hükümeti
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği