Finlandiya: Yabancı Şirket Satın Alımlarının İzlenmesi Kanun Değişiklikleri Hakkında Hükümet Önerisi

22 Haziran 2020

Fin hükümeti parlamentoya 17 Haziran 2020 tarihinde, AB Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirmek amacıyla, birliğe yapılan doğrudan yabancı yatırımların incelenmesi hakkındaki "Yabancı Şirketlerin Satın Alımlarının İzlenmesi Kanunu'nda" değişiklik önerisinde bulundu. Ayrıca, hükümet tarafından kanunun uygulama kapsamını açıklığa kavuşturmak için değişiklik yapılması da önerildi. Değişikliklerin 11 Ekim 2020'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

"Yabancı Şirketlerin Satım Alımlarının İzlenmesi Kanunu" ülkede  sekiz yıldır yürürlükte bulunuyor. Kanunun amacı, şirketlerdeki yabancı mülkiyetin izlenmesi ve ulusal çıkarların ortaya çıkması durumunda geçersiz kılınması veya kısıtlanmasını sağlamak. Başlıca ulusal çıkarlar, özellikle ulusal savunma, arz güvenliği ve toplum için hayati
önem taşıyan işlevlere ilişkin kurallar olarak tanımlanıyor.

Finlandya İstihdam Bakanı Tuula Haatainen konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Uluslararası güvenlik ortamındaki değişiklikler nedeniyle, bu alandaki ulusal mevzuatın güncel olduğundan emin olmak ve uygulamadaki etkinliğini düzenli olarak  değerlendirmek gerekmektedir'dedi.

Kanunda önerilen değişiklikler Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı'nın görevlerini artıracak.11 Ekim 2020 tarihinden itibaren Bakanlık, AB Üye Devletleri ile Avrupa Birliği arasında ve doğrudan yabancı yatırımların incelenmesi için bir çerçeve oluşturan AB Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin konularda işbirliği ve bilgi alışverişi yapılabilmesi için ulusal irtibat noktası olarak görev yapacak.

Kanun, Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı'nın kurumsal satın alımların onaylanması, maddelerin kabul edilemezliği ve gizli bilgilerin kamu makamlarına açıklanmasına ilişkin şartlar getiren yeni hükümler içerecek. Ayrıca, güvenlik sektöründe şirket alımları yaparken Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından önceden onay almak için başvuruda bulunulması gerekecek.

Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı başkanlığındaki kamu otoritesi ağı, yabancı şirket alımlarını sistematik olarak izlemektedir. Şirket takipleri, duruma bağlı olarak yapılmaktadır.

Acil durumlarda kurumsal satın alımların izlenmesi ve özellikle sağlık sektöründe ihtiyaç duyulabilecek kişisel koruyucu ekipman üretebilecek işletmeler gibi belirli kritik sektörlerin izlenmesini hedefleyen önlemler alınmaktadır.
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği
Kaynak:Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı