Finlandiya:2019 Ocak-Ağustos Aylarında İflas Eden Şirket Sayısı Bir Yıl Öncesine Kıyasla %3,3 Azaldı

19 Eylül 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Ağustos tarihleri arasında 1.719 adet şirket iflası yaşanırken söz konusu rakamda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla  % 3.3 (58 adet iflas ilanı) oranında azalma yaşandı. Söz konusu şirketlere 8129 kişi işsiz kalırken, bir önceki
yıla kıyasla bu rakamda %5,3 (457 kişi) düşüş oldu.

Açılan iflasların sayısı sanayi ve madencilik, ticaret, taşımacılık ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve diğer hizmetler sektörlerinde düştü.

Tarım, ormancılık, balıkçılık ve inşaat sektörlerinde iflasların sayısı artarken inşaat sektöründeki iflasların sayısı en fazla arttı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği