Finlandiya:Büyük Ölçekli Demiryolu Projelerinin Tanıtımına Yönelik Müzakereler Başlatıldı

11 Eylül 2019
Ekonomik Politika Bakanlar Komitesi, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Sanna Marin tarafından büyük ölçekli demiryolu taşımacılığı yatırımlarını desteklemek için sunulan yönergeleri desteklediğini açıkladı. 

Bakanlar Komitesi tarafından verilen karara göre, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı "Turun tunnin juna" (Helsinki ve Turku arasında bir saatlik hızlı tren bağlantısı) ve "Suomi-rata"( Finlandiya Demiryolu) projelerinin gerçekleşmesi
için proje şirketleri ile müzakerelere başlayacak.

Müzakereler, demiryolu taşımacılığı yatırımlarından ve diğer kamu kuruluşlarından yararlanan belediyeler arasında gerçekleştirilecek.Müzakere gruplarına Maliye Bakanlığı temsilcisi katılacak.Proje şirketleri, projelerle ilgili planlamadan ve inşaat aşamasına kadar finansmanından sorumlu olacak.
İlk aşamada projelerde devlet sahipli şirketlerin sahiplik oranı en az yüzde 51 ve diğer ortakların yüzde oranı ise
49 olacak.Ortaklık anlaşmasının onaylanmasından sonra, devlet proje şirketlerine Finlandiya Demiryolu projesi için 76,5 milyon Avro ve Turku Bir Saatlik Tren projesi için 38,25 milyon Avro şeklinde sermaye sağlayabilecek.Finlandiya Demiryolu projesi için planlanan maaliyet 150 milyar Avro ve Turku Bir Saatlik Tren Projesi için ise 75 milyon Avro civarında
olacak.Proje şirketlerinin mülkiyet yönetiminden sorumlu taraf, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı olacak.
Önemli finansal veya toplumsal etkiye sahip konularda devlet, karar alma yetkilerini proje şirketlerine devretmeyecek.

Devlet açısından müzakerelerin sonucu ve hissedarlar anlaşması daha sonra Ekonomik Politika Bakanlar Komitesi'nde görüşülecek.Komite ayrıca, Nordic Railways Ltd’nin bir vagon veya emlak şirketi ya da Rail Baltica şirketi kurmayacağını da belirtti.

Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği