Finlandiya:Çalışma Grubu, Hanehalkı Borçluluğunun Yeni Tedbirlerle Engellenmesini Önerdi

02 Ekim 2019

Finlandiya Maliye Bakanlığı çalışma grubu tarafından hazırlanan raporda, azami konut kredisinin yıllık gelire bağlı olması gerektiği belirtildi.Grubun önerileri arasında aynı zamanda konut şirketlerinin kredilerine sınırlama getirilmesi de yer aldı.

Çalışma grubu raporunu 1 Ekim tarihinde Finlandiya Maliye Bakanı Mika Lintilä 'ya sundu ve resmi basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Finlandiya'da hane halklarının borçluluğunun tarihsel olarak en yüksek seviyeleri yaşadığı, ödeme güçlüklerinin arttığı belirtildi.

Çalışma grubu, aşırı hanehalkı borçluluğunu azaltmak için aşağıdaki yeni önlemlerin dikkate alınmasını önerdi:
Maksimum borç-gelir oranı (DTI):Bir hanenin tüm kredilerinin miktarı, yeni kredi başvurusunda bulunurken hanenin yıllık brüt gelirinin 4,5 katını geçmemelidir.Yeni kredi, önceki krediler ve konut şirketi kredilerinin payını hesaplamada dikkate alınacaktır.

Maksimum vade:Konut kredilerinin vadesi 25 yılı geçmemelidir.Kredi döneminde, sadece faizler gibi ödeme düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varılabilir.

Yeni konut inşaatında konut şirketi kredilerinin sınırlamaları:Bir konut şirketi, satılacak dairelerin numaralandırılmamış fiyatının en fazla yüzde 60'ını ödünç alabilir.

Belli koşullar altında, alacaklılar bu kurallardan sapabilir. Kredi kuruluşlarına ek olarak, kurallar diğer alacaklılar için de geçerli olacaktır.

Grubun önerisine göre, borç tavanı veya borç / teminat oranı değişmeyerek, ancak gelecekte, kredi kuruluşlarından daha fazla konut kredisi verenlere uygulanmalı.Günümüzde konut kredisi miktarı,  kredi verirken teminatın mevcut değerinin yüzde 85'ini aşamaz. İlk ev alımlarında yüzde 95 tavanı uygulanmaktadır.

Çalışma grubu ayrıca, tüketici alacaklılarının tüm denetiminin Güney Finlandiya Bölgesel Devlet İdari Ajansından, Mali Denetleme Kurumuna devredilmesini önerdi.Aynı zamanda, ödeme aczi risklerinin yönetimi ve kredi değerliliğinin değerlendirilmesine ilişkin şartlar ile ilgili düzenlemenin de geliştirilmesi önerildi.

Finlandiya Maliye Bakanı Mika Lintilä ise 'Hanehalkı borçluluğunun gelişimi endişe vericidir ve AB süpervizörü geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın borçluluğunu azaltmak için önlemler alınmasını önermiştir. Çalışma grubunun raporu borçlanmayı azaltmak için almamız gereken tedbirler hakkında geniş kapsamlı bir tartışma için temel oluşturmaktadır.' açıklamasını yapmıştır.

Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği