Finlandiya:Enerji Tüketimi Ocak-Mart Ayları Arası Dönemde %9 Oranında Düştü

02 Temmuz 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre; Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında  Finlandiya'da toplam enerji tüketimi
371 petajul oldu ve 2018 yılının söz konusu dönemi ile kıyasla %9 azalma yaşadı.Elektrik tüketimi 25.6 teravat saat
oldu ve bir yıl önceki tüketim değerine yakın rakamda bir tüketim gerçekleşmiş oldu.Enerji kullanımından doğan karbon dioksit emisyonları yıllık bazda %14 oranında düşüş yaşadı.

Yıl başlangıcında ılık gerçekleşen hava durumu enerji tüketimindeki düşüşün başlıca sebebi oldu. İlk çeyrekte tüm yakıtların kullanımında düşüş gerçekleşti. Turba tüketimi %24 oranında azaldı. Benzin tüketiminde %5 oranında azalma
yaşandı.

Hidro enerjiden  üretilen elektrik üretimi %24  ve yoğunlaşma gücünden üretilen elektrik üretimi %25 oranında azaldı.
Üretim ithalatla telafi edildi.Ocak-Mart ayları arası dönemde elektrik ithalatı %10 oranında azaldı. Rüzgar enerjisi
üretimi %27 oranında arttı. Kombine ısınma ve enerji üretimi %3 oranında arttı.


Ocak-Mart ayları arasında ülkeye 2.7 milyar avro değerinde çeşitli enerji ürünleri ithalatı yapıldı. İthalatın değeri
bir önceki yılki değeri ile hemen hemen aynı gerçekleşti. Bir çok enerji ürünü Rusya'dan ithal edildi ve ithalatın
%62'sini oluşturdu. Finlandiya'dan ihraç edilen enerji ürünleri 1,4 milyar avro değerindeydi. İhracatın değeri
bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında %2 oranında arttı. Bir çok enerji ürünü OECD ülkelerine ihraç edildi ve
ihracat değerinin %79'unu oluşturdu.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği