Finlandiya:Genel Devlet Açığı, 2018 Yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Kıyasla %0,8 ve Borç İse %59 Oldu

22 Ekim 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, genel devlet açığı, 2018’de gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla yüzde 0,8 oldu. Açık, Avrupa Birliği İstikrar ve Büyüme Paktı'nın referans değerinin altında gerçekleşerek, gayri safi yurtiçi hasılaya göre yüzde üçün altında gerçekleşti.

Genel hükümet EDP borcu veya konsolide brüt borç, gayri safi yurtiçi hasılaya göre 2018'in sonunda yüzde 59 oranında oldu. Borcun GSYH'ye oranı yüzde 60 referans değerinin altında gerçekleşti.2018 yılında, genel devlet açığı veya ulusal hesaplara göre net borçlanma 1,9 milyar Avro oldu.Genel hükümetin mali durumu bir önceki yıla göre yaklaşık 400 milyon Avro azaldı.
Yerel yönetimlerin finansal durumu, 2017 yılına kıyasla 1,6 milyar Avro ile en fazla zayıfladı.Bu durum, özellikle sektörün tüketim harcamalarında ve yatırımlarında yaşanan gözle görülür artış sebebiyle gerçekleşti. 2018'de yerel yönetim açığı veya net borçlanma 2,1 milyar Avro olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim açığı 2017'den bu yana 1,2 milyar Avro azaldı ancak yine de açık verdi.Merkezi yönetim açığı, 2018 yılında 2,8 milyar Avro oldu.
Konsolide genel yönetim brüt borcu (EDP borcu) 2018 sonunda 138,4 milyar Avro oldu.Borç 2018'de bir milyar Avro civarında arttı. Merkezi yönetim borcu 1,2 milyon Avro azalırken, yerel yönetim borcu 1,6 milyar Avro arttı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği