Finlandiya:Hizmetler Cirosu ve Üretimi Haziran Ayında Arttı

15 Ağustos 2019


Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, hizmet sektörlerinde iş gününe göre düzeltilmiş ciro, Haziran 2019'da, Haziran 2018'e kıyasla yüzde 5,1 oranında arttı.Fiyatların etkisinin ortadan kalktığı hizmet üretimi veya hacmi, aynı dönemde yüzde 3,5 oranında arttı. Mayıs 2019'da ciro yüzde 5,1 oranında artarken, hacim bir yıl öncesine göre yüzde 3,7 oranında arttı. Haziran 2019’da, ana hizmet sektörleri arasında en güçlü büyüme, iş günleri için düzeltilmiş cironun Haziran 2018’de yüzde 7,7’ye ulaştığı idari ve destek hizmeti faaliyetlerinde kaydedilmiştir.Aynı zamanda, sanayi hacmi yüzde 7.1 arttı; bu, hacim ile ölçülen, hizmet sektörleri arasında en yüksek büyüme oldu.

Konaklama ve yemek hizmeti faaliyetlerinde ciro da güçlü bir şekilde büyüdü ve bir önceki yıla göre yüzde 6,9 oldu.
Buna bağlı olarak, sanayi hacmi yüzde 4,9 oranında büyümüştür. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde ciro yüzde 5,7 artarken, ciro yüzde 3,7 arttı.
Ana endüstriler arasında nakliye ve depolama, bilgi ve iletişim ve emlak faaliyetleri hizmet sektörlerinde ortalama büyümeye ulaştı. Bilgi ve iletişim ve gayrimenkul faaliyetleri cirolarını yüzde 5,1 oranında arttırdı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği