Finlandiya:İç Yatırımlar 2018 Yılında Düştü

30 Eylül 2019

Finlandiya’ya yapılan doğrudan yatırımların değeri 2018 yılında 75.0 milyar Avro’dan, 62.4 milyar Avro’ya düştü.Finlandiya'ya finansal işlem olarak yatırımlar net olarak -2,1 milyar Avro oldu, yani yatırımlarda azalma görüldü.

Doğrudan yatırım stokundaki düşüş, kıymet biçme uygulamalarındaki -10,5 milyar Avro değişiklikler ile açıklandı.

2018'in sonunda, Finlandiya'nın dışa dönük DYY hisse senedi değeri 111,7 milyar Avroydu; bunun özkaynakları 115,4 milyar Avro ve borç sermayesinin değeri ise -3,7 milyar Avroydu. Dış DYY stoğu bir önceki yıla göre 9.4 milyar Avro arttı. 2018’de, Finlandiya’nın DYY’ye yapılan dış ticaret işlemleri net olarak 9,3 milyar Avro oldu.

Ülke grubu tarafından incelendiğinde, Finlandiya'ya yapılan yatırımlar çoğunlukla 2018 yılı sonunda yatırım hisselerinin toplam payı yüzde 90 olan AB bölgesinden geldi. Finladiya'nın içe yönelik DYY stoklarında, avro bölgesinn payı %50 oldu.

2018’de, toplam DYY toplamı 8,6 milyar Avro’ya, dış yatırımın 6,6 milyar Avro’ya çıkması bekleniyor.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği