Finlandiya:İkinci Çeyrekte Cari Açık Görüldü, Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Güçlendi

23 Eylül 2019
Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, cari hesap 2019 yılının ikinci çeyreğinde açık verdi. Mal ihracatının ödemeler dengesi açısından değeri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla aynı seviyede kaldı. Birincil gelir hesabı belirgin açık verdi. Hizmet ihracatındaki büyüme güçlüydü.Net uluslararası yatırım pozisyonu güçlendi.2019 yılının ikinci çeyreğinde cari işlemler açığı 3,6 milyar Avro oldu.Mal ve hizmet dengesi 0,4 milyar Avro açık verdi.Cari hesabın alt kalemlerinden ana gelir hesabı açığı 2,7 milyar Avro, ikincil gelir hesabı ise 0,5 milyar Avro oldu.

Ödemeler dengesindeki ticaret hesabı 2019 yılının ikinci çeyreğinde 0,2 milyar Avro fazla verdi. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde, ticari hesap fazlası 0,9 milyar Avro'yu buldu.Hizmet hesabı 2019 yılının ikinci çeyreğinde 0,7 milyar Avro açık verdi.Ana gelir hesabı 2019 yılının ikinci çeyreğinde 2,7 milyar Avro açık verdi.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği