Finlandiya:İmalat Sanayi Yeni Siparişleri Temmuz Ayında Yıllık Bazda %18,1 Oranında Arttı

10 Eylül 2019
Finlandiya İstatistik Ofisi verlerine göre, imalat sanayi için verilen yeni siparişler 2019 Temmuz ayında bir
önceki yılın aynı ayına kıyasla %18,1  oranında arttı. Ocak-Temmuz ayları arasındaki dönemde siparişler
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,4 oranında arttı.

Temmuz ayında, metal sanayi, kağıt ve karton sipairişlerinde artış yaşandı.Metal sanayi siparişleri %23,4 ve
kağıt ve karton siparişleri ise %16,5 oranlarında artış yaşadı.Kimya sanayi yeni siparişleri ise bir
önceki yıla kıyasla %3,6 oranında düşüş yaşadı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği