Finlandiya:İmalatta Enerji Kullanımı 2018 Yılında %3 Oranında Büyüdü

04 Kasım 2019


Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, 2018 yılında enerji kullanımı %3 oranında arttı. İmalat sanayi 536 petajoule (PJ) enerji tüketti; bu oran önceki yıla göre yüzde 3,1 daha fazla gerçekleşti.Toplam elektrik kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 2,8 arttı. 2018 yılında, sanayi üretimi bir önceki yıla göre biraz artmaya devam etti. Bu aynı zamanda imalatta enerji kullanımının artmasına neden oldu.Enerji kullanımı en çok enerji yoğun endüstrilerde, orman endüstrisinde, metal endüstrisinde ve kimya endüstrisinde arttı.Özellikle orman endüstrisindeki büyüme odun yakıtı tüketimini arttırdı.Odun yakıtları, enerji tüketiminin yüzde 40'ını kapsayan imalat tarafından kullanılan en büyük enerji kaynağı oldu.İkinci en büyük yakıt temelli enerji kaynağı petrol ve kömür oldu. Adı geçen iki kaynağın kombine tüketimi 2017 yılından bu yana arttı.Doğal gaz tüketimindeki uzun süreli azalma kısmen sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımının (LNG) bir sonucu olarak kısmen büyümeye dönüştü. Güç ve ısı kullanımı da arttı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği