Finlandiya:KOBİ Barometresinde En İyi Beklentisi Olan Şirketler Uluslararası KOBİ'ler Oldu

12 Şubat 2019

Finlandiya İstihdam ve Ekonomik İşler Bakanlığı tarafından yaptırılan KOBİ Barometresi sonucuna göre KOBİ'lerin ekonomik durumunun olumlu olduğu ancak önceki araştırmaya kıyasla son araştırmada daha düşük sonuçlar alındığı belirtildi. KOBİ'lerin yüzde 29'u, ekonomik durumun önümüzdeki 12 ay içinde iyileşeceğine, yüzde 15'i de bozulacağına inanıyor.

Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik beklentileri son altı ayda değişikliğe uğradı. Değişimin arkasında, ihracatta öngörülen düşüş yatıyordu.Ayrıca ülkede inşaat yatırımlarının daha da düşmesi beklentisi de etkili oldu. KOBİ Barometresini 4 600 şirket cevapladı.

Zayıf işgücü mevcudiyeti, şirketlerin daha fazla personel almasını engelleyen kilit faktörlerden biri oldu. Özellikle güçlü büyüme arayan şirketler kalifiye emek gücü ile mücadele ettiklerini belirttiler. Araştırma sonucunda uluslararası şirketler haricinde, yatırım olanaklarının zayıf kaldığı anlaşıldı. Güçlü büyüme potansiyeli olan şirketlerin sayısı bir buçuk yılki sayısında kaldı, ancak sayı birkaç yıl önceki duruma göre azalma gösterdi.

Kaynak:Finlandiya İstihdam ve Ekonomik İşler Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği