Finlandiya:KOBİ Büyümesi Devam Etse de Yatırımlar Durakladı

11 Eylül 2019
Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı, Fin Girişimciler Örgütü ve Finnvera kurumları tarafından yaptırılan ve 6000 adet KOBİ şirketinin katıldığı iş barometresi çalışması sonucuna göre, ülkede faaliyet gösteren çoğu KOBİ şirketinin, yatırımlarını artırmak yerine azaltma yoluna gittiği anlaşıldı. Diğer yandan çalışma sonucuna göre şirketlerin ekonomi gelişimleri ile
şirket cirolarına olan beklentilerinin olumlu olduğu ortaya çıktı.

İş barometresi sonucunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin % 27'sinin, ekonomik döngülerin önümüzdeki 12 ay içinde iyileşmesini beklediğini belirtirken, % 17'si ise daha da kötüleşmesinden korkuyor.
KOBİ'lerin büyüme beklentileri azalmış olsa da, şirketlerin net satışlarının da büyümeye devam etmesi bekleniyor.

KOBİ'lerin tahminleri arasında en büyük zorluk yatırımların kısa vadeli gelişimi olurken bu yöndeki beklentilerin açıkça olumsuz olduğu ve azalmaya devam ettiği ortaya çıkıyor.Sanayi hariç tüm sektörlerde net yatırım dengesi negatife döndü.Barometre sonucuna göre finansmana erişim ve diğer şartlar makul düzeyde kaldı. Şirketlerin fon başvuruları
ihtiyaç duysular bile düşmeye devam etti.İşletmelerin büyümesi ve uluslararasılaşması için finansman sağlayan Finnvera kurumu, darboğazını hafifletmek için bu yıl içerisinde finansal piyasalarda yeni bir KOBİ garantisi sunmaya başladı.

Kaynak:Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği