Finlandiya:Otomobil Satışları Dokuz Ay Art Arda Azaldı

06 Haziran 2019

Otomotiv Bilgi Merkezi'nden alınan istatistiklere göre, yeni binek otomobil satışları Mayıs ayında düşmeye devam ederek geçtiğimiz yıla göre yüzde 12.8  azaldı.  Yeni araç satışlarındaki azalma art arda dokuz ay devam etti.

Finlandiya araç filosu bu yeni araç satış hızında yaşanan yavaşlama ile daha da yaşlanıyor. Bu yıl, otomobillerin ortalama yaşının yaklaşık 12.5'e yükselebileceği yorumu yapılıyor. Araç satışlarındaki düşüş 2009 yılından bu yana dünya çapında yaşanıyor.

Finlandiya'da milletvekili seçimleri süresince, içten yanmalı motorların geleceği hakkında yapılan tartışmalar  ülkede tüketicilerin satın alma kararlarını dikkate almalarını sağladı.Diğer yandan ülede faaliyete başlayacak yeni hükümet  döneminde içten yanmalı motorların yasaklanması gibi köklü değişiklikler planlanmıyor.

İsveç'te araba satışlarının artması ile ülkenin Finlandiya'ya yaptığı ikinci el araba ithalatı da daha yaygın hale geldi.Ayrıca, İsveç Kronundaki  zayıflama ile Avro ile satın alma gücü arttı.

Yeni Fin hükümeti yakıt fiyatlarında artış planlamakta ve planın araba satışlarını etkilemesi beklemektedir.

Geçtiğimiz sonbaharda yeni emsyon ölçüm yöntemine geçilmesi ile emisyonlar beklenenden daha da artmış ve araç vergileri ve dolayısıyla araç alım fiyatlarını etkiledi.

Ocak -Ağustos ayları arasında uygulanan hurda araç sistemi, yeni araç alacaklar için eski araçlarına 1500-2500 Avro arasında hurda araç desteği sağlamış ancak uygulama sona ermiştir.

Otomobil satışlarında yaşanan sıkıntılardan bir diğeri ise dizel motorların emisyon skandalları üzerine  artmakta olan negatif görünümü olmuştur. 

Kaynak: Helsingin Sanomat
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği