Finlandiya:Rekabet Kanununda Değişiklik

12 Haziran 2019

Finlandiya Rekabet Kanunu 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren değiştirileceği duyuruldu.
Kilit değişiklikler Finlandiya Rekabet ve Tüketici İdaresi FCCA’nın bilgi alma hakkı ve yetkili kurumlar
 arasında bilgi alışverişi ve denetimlerle ilgili olacak. Örneğin denetim hükümleri değitirilerek
 FCCA'ye inceleme verilerinin geçici kopyalarını denetlenen şirketin tesisleri yerine kendi tesislerinde 
yapma izni vermiş olacak.

Buna ek olarak  rekabet tarafsızlık hükümlerinin, kamu operatörlerinin üstlendikleri ekonomik faaliyetlerin
 ayrı ayrı hesaplarını tutma zorunluluğu getirecek.Ayrı hesapların sürdürülmesine ilişkin hüküm, rekabetçi bir 
durumda ekonomik faaliyetlerde bulunan belediyelerin, ortak belediye otoritelerinin, devletin veya 
kontrolleri altındaki herhangi bir kuruluşun faaliyetleri hakkında ayrı hesaplar tutmasını
 gerekirecek. Bu şekilde bir kamu kurumunun hem ekonomik faaliyetleri hem de diğer faaliyetleri tek 
bir şirkette şirketleştirdiği durumlarda da piyasa fiyatlandırmasının kontrolünü kolaylaştıracak.

Diğer iki yasada da değişiklik yapılarak FCCA'nın Gri Ekonomi Bilgi Biriminden yükümlülük uyum raporları 
ile rekabet konusundaki bazı kısıtlamaları izlemek için Vergi Dairesi'nden vergi verileri almasına izin vermek
amaçlanacak.

Bu değişikliklerin amacı, rekabetçi bir piyasayı korumak ve ticari faaliyetler için güvenli çerçeve koşullarını sağlamak
olacak. 

 Cumhurbaşkanı, Hükümet'in teklifi üzerine 7 Haziran 2019 tarihinde yasaları onayladı.Değişiklikler 17 Haziran'da yürürlüğe girecek.
Muhasebe hesaplarının ayrimına ilişkin hüküm 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak.

Kaynak:Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği