Finlandiya:Sınai Üretiminde Yükseliş Yaşandı

17 Temmuz 2019
Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, çalışma günlerine göre ayarlanan sanayi üretimi Mayıs 2019'da yıllık bazda % 0.8 arttı. Mevsimsellikten arındırılmış verim, önceki aya göre yüzde 0,9 oranında geriledi.

Düzeltilen verilere göre, iş gününe ayarlanmış üretim Nisan 2019'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 1.8 oranında yükseldi.

Çalışma gününe göre ayarlanmış birincil üretim yüzde 4 oranında azaldı, ikincil üretim yüzde bire yakın büyüdü ve hizmetler Mayıs 2018'deki üretime göre yaklaşık yüzde 1 arttı.Birincil üretim, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık
sektörünü kapsarken ikincil üretim, imalat ve inşaat sektörünü içerdi.

Hizmetler arasında ticaret, otel ve restoran faaliyetleri, ulaştırma ve ticari faaliyetler ile gayrimenkul, kiralama ve araştırma hizmetleri, finansal aracılık ve sigorta ve kamu hizmetleri yer aldı.

Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği