Finlandiya:Ticaret Ciro Büyümesi Mart Ayında Durdu

14 Mayıs 2020


Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, çalışma gününe göre ayarlanmış toplam ticaret cirosu 2020 yılı Mart ayında
bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla %2,1 oranında azaldı. Söz konusu dönemde iş gününe göre ayarlanmış ve fiyat
etkisinden arındırılmış satış hacimleri %0,5 oranında azaldı. Ciro tüm temel endüstrilerde düşüş gösterdi.

Perakende ticaret cirosu bir önceki yıla göre hemen hemen aynı seviyede kalırken, toptan ve motorlu
kara taşıtları ticaretinde bir yıl öncesine göre daha belirgin bir şekilde geriledi.

Koronavirüsün neden olduğu istisnai durumun, ticaret endüstrilerinin gelişimi üzerinde etkisi olmuştur.

Toptan ticarette, iş gününe göre düzeltilmiş ciro Mart ayında yüzde 2,4 azalırken, sektörün satış
hacmi yıllık bazda yüzde 0,7 büyüdü.
Motorlu kara taşıtları ticaretinde iş gününe göre ayarlanan ciro yüzde 4,6 ve satış hacmi ise yüzde 5,2 oranlarında
azaldı.

Perakende ticaretinde, iş gününe göre düzeltilmiş ciro ve satış hacmi, Mart 2019'a göre % 0,5 oranında azaldı. Perakende
ticaret Mart ayında özellikle tüketici ürünleri ticaretinde artış gösterdi.Perakende ticareti Mart ayında
özellikle günlük tüketim malları ticareti ile arttı, söz konusu endüstrinin iş gününe göre ayarlanmış cirosu yüzde 6,4
oranında arttı. Mağaza ticaretindeki ciro, bir önceki yıla göre yüzde 12,0 düşüşle en fazla daraldı. Özel
mağaza ticaret cirosu ise yüzde 6,3 oranında azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış ciro ve toplam ticaretteki satış hacmi Şubat ayına göre yüzde 1,1 azaldı.
 Şubat ayında ciro önceki aya kıyasla (% -0,5) düştü, satış hacmi bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği