Finlandiya:Tüm Kamu İdaresi İhalelerinin Sorumluluğu Hansel Şirketi Altında Toplanıyor

04 Eylül 2019
Finlandiya'da Eylül ayının başından itibaren, kamu alımlarında uzmanlık tek bir şirket olan Hensel'in altında toplandı.
Bu şeklde tüm kamu ihaleleri ve belediye ihaleleri Hansel sisteminde gerçekleşecek.
Hansel'in ihale ve tedarik geliştirme hizmetleri de yavaş yavaş tüm müşteri tabanına sunulacak.
Değişikliğin amacı kamu alımları uzmanlığının geliştirilmesi olacak.Birleşmeden sonra, özellikle standartlaştırılmış satın alımlarda, satın alımları daha büyük bir kuruluşta konsolide etmek mümkün olacakken diğer yandan, küçük şirketlerin bile katılabilmesi için yerel tedarikin sağlanması mümkün olacak.

Hansel Oy'nün sahipleri 2 Eylül 2009 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı (% 65) ve Finlandiya Yerel ve Bölgesel Otoriteler Birliği (% 35) oldu. Birleşme sonucunda, belediye ihale personeli ve mevcut Hansel şirketi çalışanları ortak
çatı altında çalışmaya başladı.

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayıan:Helsinki Ticaret Müşavirliği