Finlandiya:Yeni Çalışma Saatleri Yasası

08 Temmuz 2019
Finlandiya'da Yeni Çlışma Saatleri Yasası 1 Ocak 2020'de eski yasada yapılacak değişiklikler ile güncellenerek yürürlüğe girecek. Yeni Çalışma Saatleri Yasası, işyerlerine hem işverenin hem de çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan bireysel çalışma saatleri çözümleri için araçlar sağlayacak.
Kanun, işverenlere ve çalışanlara düzenli çalışma saatleri ile ilgili anlaşmalar konusunda daha fazla bilgi vermiş olacak. Benzer şekilde, yasa güncellemesi ile daha esnek çalışma saatleri konusunda düzenlemeler getirecek.

Çalışanın görev yerinin niteliğine bağlı olarak, çalışan toplam çalışma saatinin yarısını bağımsız olarak belirleyeceği
çalışma yerinde gerçekleştirmeye karar verebilecek.

Esnek çalışma saatlerinin, belirli uzmanlık gerektiren işler için çok uygun olacağı düşünülüyor. Yeni yasa ile çalışanların daha uzun izin alma olanakları artacak.

Hükümet, 5 Temmuz 2019 tarihinde Yeni  Çalışma Saatleri Yasasını onaylanması için Cumhurbaşkanı'na  sunacak. Değişiklikler 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak:Finlandiya Hükümeti
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği