İngiltere, ABD ile STA hedeflerini açıkladı.

13 Mart 2020

İngiltere Hükümeti, ABD ile arasında başlayacak ticaret müzakerelerine yaklaşımını, hedeflerini ve muhtemel ticaret anlaşmasına ilişkin kamuoyu görüşleri ile ilgili cevaplarını içeren “İngiltere-Amerika Birleşik Devletleri Serbest Ticaret Anlaşması” başlıklı bildiriyi 2 Mart 2020 tarihinde yayımladı.

Resmi devlet sitesinde yayımlanan 184 sayfalık bildiride muhtemel bir ticaret anlaşmasından beklentiler ve hedefler şu şekildedir belirlenmiştir:

  • ABD ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşmasının, ticaret akışlarını 15,3 milyar Sterlin artıracağı, bu sayede İngiltere ekonomisinin de bu artıştan 3,4 milyar Sterlin faydalanacağı,
  • Tarifelerin düşürülmesinin, ABD’den ithal edilen tüketim mallarının fiyatlarını azaltacağını ve yerli üretim için girdi olarak kullanılan malların maliyetini azaltacağı; iki ülke arasında artan ticaretin daha fazla uzmanlık gerektireceği ve rekabeti artıracağından iç ekonomide verimliliği artıracağı; verimliliğin artmasının çalışan ücretlerine 1.8 milyar Sterlin katkıda bulunacağı,
  • İşletmelerin Atlantik genelinde dijital ticaret yapma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için anlaşmada dijital ticaret hakkında bir bölüm yer alacağı,
  • Muhasebe, mimarlık ve avukatlık hizmetleri gibi profesyonel meslek mensuplarının ABD’de daha kolay çalışabilmelerini ve yeterliliklerinin tanınmasını sağlayacak hükümler içereceği;
  • Diğer yandan Ulusal Sağlık Hizmetleri ile ilgili konuların kesinlikle müzakere konusu olmayacağı ve çevre koruma, hayvan refahı ve gıda standartlardan ödün verilmeyeceği.

 
İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüşmeler bu ay sonunda başlayacaktır. Ayrıca Hükümet, 2022 yılına kadar İngiltere dış ticaretinin %80’ini kapsayacak şekilde serbest ticaret anlaşmaları kapsamına almak amacıyla Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda için müzakere hedeflerini yakın zamanda belirleyeceğini açıkladı.

Kaynak: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869592/UK_US_FTA_negotiations.pdf