Federal Konsey, 2018 yılı konsolide bütçeyi onaylamıştır.

15 Nisan 2019
İsviçre Federal Konseyinin onayladığı 2018 yılı konsolide bütçede nakit dengesi +5,7 milyar CHF olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerinin 146,47 milyar CHF, bütçe giderlerinin ise 137,87 milyar CHF olduğu tabloda bütçe dengesi de +8,6 milyar CHF oldu.