İsviçre Federal Vergi İdaresi 75 ülke ile Otomatik Bilgi Paylaşımı kapsamında bilgi alışverişi yaptı.

16 Ekim 2019
 OECD tarafından oluşturulan ve 116 ülkenin imzalamış bulunduğu 'Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi' (Otomatik Bilgi Değişimi) kapsamında İsviçre son bir yıl içerisinde 75 ülke ile bilgi alışverişi gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, 63 ülke ile karşılıklı bilgi değişimi yapılırken 12 ülkeden sadece bilgi alınmış, ancak İsviçre verileri paylaşılmamıştır. İsviçre Federal Vergi İdaresi, 7.500 civarındaki finansal kuruluştan (banka, sigorta şirketleri vb) temin ettiği 3,1 milyon finansal hesaba ait bilgileri karşı tarafa iletirken muhataplarından 2,4 milyon hesaba ait bilgi temin etmiştir. Türkiye ile İsviçre arasında karşılıklı anlaşma imzalanmadığından veri alışverişi sözkonusu olmamıştır.