İsviçre’nin 2018 yılında kullandırdığı Resmi Kalkınma Yardımlarının Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki oranı %0.44 olarak gerçekleşti.

12 Nisan 2019

İsviçre’nin, OECD nezdindeki taahhütleri (%0.5) çerçevesinde 2018 yılında kullandırdığı Resmi Kalkınma Yardımlarının Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki oranı 2017 yılına göre (%0.46) düşüş göstererek %0.44 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Avrupa Birliğinde ortalama % 0.47 civarındadır. Düşüşün nedeni olarak ülke içerisinde Gayri Safi Milli Hasıladaki artış ve 2018 yılında bir önceki yıla göre ülkeye iltica başvurularındaki azalış gösterilirken, yardımların yaklaşık %80’lik kısmını oluşturan ülke dışı ile ilgili  yoksulluk ve küresel riskleri azaltma, zorunlu göç ve düzensiz göç nedenlerini ortadan kaldırma amaçlarına yönelik olarak kullandırılan uluslararası işbirliği kredilerinde Parlamentonun kısıntıya gitmesi gösterilmektedir.