Bakan Jim Carr'ın Kanada’nın Ticareti Çeşitlendirme Stratejisi'ne İlişkin Görüşleri

26 Eylül 2019

Kanada Ticareti Çeşitlendirme Bakanı Jim Carr ile yapılan ve The Future Economy web sitesinde yayımlanan mülakatta, anılan Bakan tarafından dile getirilen belli başlı hususlar aşağıda özetlenmiştir.

  • ABD, Kanada’nın başlıca ticari partneri olaya devam etse de özellikle Asya-Pasifik bölgesi ticaretin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.
  • Kanada, yatırım ve ticaret açısından oldukça cazip bir ülkedir, zira eğitimli iş gücü, kurala dayalı ticaret sistemi, istikrarlı politik ortam, iş gücü piyasasının çeşitliliği, doğal kaynakların zenginliği, inovasyon ve ar-geye dayalı bir ekosistem sunmaktadır.
  • Uluslararası ticaretin gelişmesi, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve özellikle KOBİ’ler, rekabetçiliği, ekonomik büyümeyi ve istihdam artışını destekleyecektir.
  • CETA, CPTPP gibi yeni STA’lar kanalıyla küresel piyasalara erişim imkanları artmıştır ve girişimciler ile iş insanlarının küresel düşünerek bu yeni anlaşmaların sağladığı imkanlardan istifade etmeleri gerekmektedir.
  • Kanada’nın 1,5 milyar tüketiciyi içeren 51 ülkeyle ticari ilişkisi vardır. G7 ülkeleri içinde Kanada, diğer G7 ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması olan tek ülkedir. Kanada’nın ihracatını çeşitlendirme konusundaki başlıca hedefi, 2025’e kadar, toplam ihracatın %50’sinin ABD dışı ülkelere gerçekleşir hale gelmesidir.


Kaynakhttps://thefutureeconomy.ca/interviews/jim-carr/ - Ottava Ticaret Müşavirliği