Kanada Dış Ticaretinin %80’i Çok Uluslu Şirketler Tarafından Gerçekleştiriliyor

19 Kasım 2019

Kanada İstatistik Kurumu’nun 18 Kasım 2019 tarihinde yayımladığı verilere göre, Kanada ekonomisinde önemli rol oynayan çok uluslu şirketler, 2017 yılında Kanada’nın toplam GSYİH’sinin yaklaşık üçte birine, %32,7’sine (652,1 milyar Dolar) katkıda bulunmuş ve toplam iş gücünün dörtte birine yakınını, %23,2’sini (4,4 milyon) istihdam etmiştir. Çok uluslu şirketler Kanada’daki tüm şirketlerin %1’inden daha az sayıda olsalar da, 2017’de Kanada’nın toplam mal ihracatı ve ithalatının %80’inden daha fazlasına (844,7 milyar Dolar) katkıda bulunmuşlardır. Uluslararası ölçekte de, çok uluslu şirketler, küresel GSYH’nin yaklaşık üçte birine ve küresel ticaretin üçte ikisine katkıda bulunmuşlardır.
 

Kaynak: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191118/dq191118a-eng.htm - Ottava Ticaret Müşavirliği