Kanada’da Düzenlenen Menşe Şehadetnameleriyle İlgili Temel Bilgiler

23 Eylül 2019

Kanada Kredi İhracat Kurumu EDC tarafından yayımlanan, 11 Eylül 2019 tarihli bir makalede, Kanada’da düzenlen menşe şehadetnameleri hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. Özetle, Kanada’da başlıca iki tür menşe şehadetnamesi kullanılmaktadır: Tercihli ve tercihsiz. Tercihli menşe şehadetnamesi, Kanada’yla STA’sı olan bir ülkeye ihracat yapılırken kullanılmakta ve böylece ithalatçının sevk edilen ürünler üzerinden ithalat gümrük vergisi ödememesi sağlanabilmektedir. Kanada’yla STA’sı olmayan bir ülkeye ihracat yapılırken de tercihsiz menşe şehadetnamesi kullanılarak gümrük tarife değerlerinin doğru hesaplanması, bazı hallerde tüketim vergisi uygulanması ve çeşitli istatistik veriler elde edilmesi sağlanmaktadır. Tercihsiz menşe şehadetnameleri, bu konuda onay yetkisi bulunan ve Uluslararası Ticaret Odası'na akredite olan Kanada Ticaret Odası tarafından onaylanabilmektedir.  

STA’lar ürünlerin menşeleriyle ilgili belirgin kurallar içermektedir. Şayet ihraç edilecek ürünün tamamı Kanada’da üretildiyse, söz konusu ürünün STA kapsamında tercihli tarife uygulanmasına tabi olması, kuvvetle muhtemeldir ancak ürünün imalatında kullanılan girdilerden bir bölümü Kanada menşeli değilse, durum daha karmaşık bir hal almaktadır. O nedenle, ürünün menşei hakkında emin olunmadığı hallerde, ilgili STA’ların menşe kurallarıyla ilgili bölümlerini incelemek ya da bir dış ticaret uzmanına danışmak faydalı olacaktır, zira ürün menşeleriyle ilgili yanlış bildirimde bulunulur ve bu durum yerel gümrük makamları tarafından fark edilirse, eksik olan vergi tutarı hesaplanmakta, hatta ihmalkarlık ve dolandırıcılık gerekçeleriyle yasal işlem başlatılabilmektedir. Ayrıca, ithalatçı da fazladan ödediği vergi miktarını ihracatçıdan tahsil edebilmek için dava açabilmektedir. Menşe şehadetnamesiyle ilgili genel geçer, standart bir form olmasa da, her bir anlaşma için gerekli olan form ve formata Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu’nun (CBSA) web sayfasından erişilebilmektedir.
 

Kaynak: https://www.edc.ca/en/blog/certificates-of-origin.html - Ottava Ticaret Müşavirliği