Kanada’nın 2018-2019 Mali Yılı Kamu Borcu 685,5 Milyar Kanada Doları

18 Eylül 2019

Kanada Maliye Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan ve Kanada Federal Hükümetinin 31 Mart 2019’da sona eren mali yıldaki finansal sonuçlarını değerlendiren aylık finansal raporun temel verileri aşağıda yer almaktadır:

  • Mart 2019 bütçesinde 14,9 milyar Dolar olarak öngörülen bütçe açığı, 31 Mart 2019’da biten mali yılda 14 milyar Dolar olarak açıklanmıştır.
  • Gelirler 2017-2018 mali yılına göre, 21 milyar Dolar ya yüzde 6,7 oranında artış kaydetmiştir. Program masrafları, belli başlı tüm harcama kalemlerindeki artışları yansıtarak, 14,6 milyar Dolar ya da yüzde 4,7 oranında artış kaydetmiştir. Kamu borcu giderleri 1,4 milyar Dolar ya da yüzde 6,3 artış kaydetmiştir.
  • Federal borç (toplam yükümlülükler ve toplam varlıklar arasındaki fark) 31 Mart 2019 tarihinde 685,5 milyar düzeyinde kalmıştır. Federal borcun GSYH’ye oranı, geçen yılki yüzde 31,3 seviyesinden yüzde 30,9’a gerilemiştir.   
  • Kamu borcu giderleri 1990’ların ortasında rekor düzeyde, yaklaşık yüzde 30 civarındayken, 2018-19’da tüm masrafların yüzde 6,7’sine tekabül etmiştir. 
  • Kanada hükümetinin toplam net borcunun GSYH’ye oranı G7 ülkeleri arasında en düşük seviyede, G7 ortalamasının yarısından daha az seviyede seyretmektedir.
 

Kaynak: https://www.fin.gc.ca/n19/19-099-eng.asp - Ottava Ticaret Müşavirliği