Katar Emiri 2020 bütçesini onayladı

17 Aralık 2019

Katar Emiri 15.12.2019 tarihinde, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2019 yılı 29 sayılı Kanunu ile Devletin 2020 genel bütçesini onayladı.

2020 yıllık bütçesi kapsamında, 211 milyar riyal gelir elde edilmesi ve 210.5 milyar riyal harcama yapılması beklenmektedir. Geçen yıl olduğu gibi temkinli yaklaşılarak petrol varil fiyatının 55 ABD Doları olacağı varsayılmıştır.
2020 bütçesi önemli projelerin tamamlanması için gerekli kaynakları ayırırken cari harcamalarda da etkinlik sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bütçede, yerli halk için yeni konut alanlarının geliştirilmesi, gıda güvenliği projelerinin güçlendirilmesi ve serbest bölgeler, özel ekonomik bölgeler ile sanayi ve lojistik alanlarına tesis ve altyapı yapılması çalışmalarına kaynak ayrılmasına önem verilmiştir.

Maaş ve Ücretlere ayrılan kısım geçen seneye göre %3.3 artarak 59 milyar riyale yükselmiştir. Bu artışın sebepleri arasında, yeni tamamlanan okul, üniversite ve hastaneler sebebiyle çalışan sayısının artması yer almaktadır. Doha Metro’nun da açıldığı göz önüne alındığında ulaşım sektöründe de istihdam ihtiyacı olması olasıdır.

Ana projelere ayrılan harcama miktarı geçen seneye göre %0.6 artış göstermiş ve 90 milyar riyal olarak belirlenmiştir. Ana projelere ayrılan kısım bütçenin %43’ü ile en büyük kalem olmaya devam etmektedir. Bu durum, Katar’ın 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki projeleri belirtilen süreler içinde bitirme kararlılığını göstermektedir.

Söz konusu bu büyük projeler arasında altyapı projeleri en büyük kalemi oluşturmaktadır. Otoyol ve ara yolların geliştirilmesi, mevcut yolların genişletilmesi, su, elektrik ve kanalizasyon ağı ve diğer kamu hizmetleri bu kapsamda yer almaktadır. İlaveten, yerli halk için konut projeleri ve peyzaj alanları için de kaynak ayrılmıştır.

İnşaatı devam eden başlıca alt yapı projeleri; Sabah Al ahmad Corridor otoyolunun tamamlanması, elektrik ve su ağının genişletilmesi, mevcut kentsel yerleşim alanlarında entegre bir yapı oluşturulması ve yeni gelişen alanlarda kanalizasyon bağlantılarının yapılmasıdır.

2020 bütçesinde yerli halk için 13 yeni yerleşim bölgesi geliştirilmesi, buralara su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı ile karayolu yapılması için kaynak ayrılmaktadır. Söz konusu konut planının 5 yıllık sürede 12 milyar riyal maliyeti olması beklenmektedir.

Sağlık harcamalarına bütçeden 22.6 miyar riyal kaynak ayrılmıştır. Bu rakam, 2020 toplam harcamalarının %11’ine denk gelmektedir. Sağlık alanındaki önemli projeler arasında Hamad Sağlık Merkezi tesislerinin genişletilmesi ve bazı yeni sağlık merkezleri açılması yer almaktadır.

2020 bütçesinden eğitim harcamaları için 22.1 milyar riyal ayrılmış olup, bu rakam toplam harcamaların %10.5’ine denk gelmektedir. Eğitim alanındaki önemli projeler arasında okul ve diğer eğitim tesislerinin genişletilmesi yer almaktadır.

Kaynak: The Gulf Times (
https://www.gulf-times.com/story/650784/Qatar-presents-2020-budget-with-5-year-high-spendi)
Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği