Katar Genel Vergi Otoritesi Dhareeba adında yeni bir Vergi Yönetim Sistemi (Tax Administration System - TAS) Uygulaması başlattı

25 Haziran 2019

Katar Genel Vergi Otoritesi (General Tax Authority - GTA) Dhareeba adından yeni bir vergi yönetim sistemi uygulamasının tanıtımını yaptı. Bu yeni sistem vergi mükellefleri ile temsilcilerinin GTA ile günlük etkileşimlerinin tamamını otomatik hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Önemli Noktalar:

 • Sistem SAP tabanlı olup kullanımı daha kolay ve anlaşılırdır.
 • Birkaç aşamalı güvenlik kontrolünün ardından Katar dışından sisteme ulaşılması mümkündür. (SMS ve sesli arama aracılığıyla doğrulama) Daha önceki sisteme Katar dışından giriş yapılması mümkün değildi.
 • Bildirimler ve haberler e-mail ya da SMS aracılığıyla iletilmektedir.
 • Otomatik vergi beyan formları bulunmaktadır.
Dhareeba sistemindeki yenilikler:
 • Dhareeba sisteminde vergi mükellefi ilk giriş işlemlerini yaptıktan sonra aşağıdaki aşamaları tamamlamaktadır.
  • Vergi ödeyen kimsenin Vergi Kimlik Numarası alma imkânı,
  • Dhareeba sistemi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile entegre olup ticaret sicili numarası, ticari unvan, ticaret lisansı ve bunların geçerlilik tarihleri gibi bilgiler otomatik olarak sistemde yer alacaktır.
  • Nihai Menfaat Sahibi
  • Hisse yüzdesi ile kâr payı yüzdesi hususlarının ayrı ayrı hesaplanabilmesi
  • Vergi mükellefinin ilgili tarafları ile bunların katılım bilgileri
  • Gönüllü olarak KDV başvurusu imkanı ya da KDV grubu seçme imkânı
  • Ülke bazında raporlama, Master Dosya, KDV ve dolaylı vergi bilgileri
 • Sıkça sorulan sorular ve örnek olaylar yer alacaktır.
Vergi Mükellefleri açısından faydaları:
 • Gelecekteki ve beklemedeki yükümlükler tek sayfada topluca görülebilecektir.
 • Fazladan ödenmiş vergilerin mahsup imkânı bulunmaktadır; örneğin fazladan ödenmiş gelir vergisinin tahakkuk etmiş stopaj (witholding tax) yükümlülüğü ile mahsup edilmesi imkanı bulunacaktır.
 • Vergi mükellefi banka bilgileri sistemde yer alacağından vergi iadesi işlemi hızlı olacaktır.
 • Sisteme entegre ödeme platformu: vergi ödemelerinin sistem içinde kredi kartı, mevduat kartı ya da banka ara yüzü ile yapılabilme imkânı olacaktır.
Önemli Tarihler:
 • Dhareeba sisteminin tamamlanması ve mükelleflerin sisteme girmesi 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlanacaktır.
 • Dhareeba sistemi halihazırda kullanılmakta olan Vergi Yönetim Sistemi’nin yerine 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçecektir.
 • 2019 yılı vergi dönemi işlemleri GTA’ya Dhareeba sistemi üzerinden gönderilecektir.
Uygulama Planı:
 • Vergi mükelleflerinin aşağıda sayılan bilgileri tamamlayarak Dhareeba sistemine kayıt olmaya hazır hale gelmeleri tavsiye edilmektedir.
  • Ticari sicil kaydı
  • Ticaret lisansı
  • Göçmenlik/Bilgisayar kartı
  • Nihai menfaat sahibi
  • İlgili taraf bilgisi
  • Ülke bazında rapor arşivi


Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Deloitte Tax Middle East