Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Tek Pencere Sistemi’nin ilk aşamasının açılışını gerçekleştirdi

01 Ekim 2019

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 30 Eylül 2019 tarihinde Tek Pencere Sistemi’nin ilk aşamasını resmi olarak kullanıma açtı. Bu sistem, yatırımcı ve iş adamlarının başvurularını ve lisans ücreti ödemelerini online yapmalarına olanak sağlamakta; bu şekilde işyeri ve fabrikaların şirket kuruluş işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

Anılan sistem farklı kamu kurumlarının ortak çalışması sonucu kurulmuş olup Katar’da şirket kurulması için belgelerin incelenmesi ve onaylanması aşamalarını entegre ederek ve etkin bir işleyiş sağlayarak yerli ve yabancı yatırımları destekleyecektir.
Bakanlık açıklaması çerçevesinde, Tek Pencere Sistemi ilk aşamasında şirket ve fabrika kuruluşuna ilişkin işlemler yer almakta olup önümüzdeki haftalarda aşamalı olarak kullanıma açılacaktır. Şirket ve fabrikaların yönetimine ilişkin 30’dan fazla işlemin ise 2020 yılı ilk çeyreğine kadar sisteme eklenmesi planlanmaktadır.

İlk aşamada yer alan ticari sicil kaydı, vergi kaydı ve şirket kuruluş sözleşmelerinin oluşturulması işlemlerinin yatırımcılar için şirket kuruluşunda birleşik ve kolay işleyen elektronik bir platform sağlayacağı belirtilmektedir. Buna ilaveten, belgelerin kabulü ve onaylanması işlemlerinin tek bir elektronik platformda yapılmasının işlem süresini kısaltacağı ifade edilmektedir. Anılan işlemler daha önceki uygulamalarda 40 farklı departmanın dahli ile gerçekleştirilmekteydi. Anılan sistem çerçevesinde ise yatırımcıların tek bir elektronik platform üzerinden 18 farklı kuruma ulaşmasının mümkün olduğu belirtilenmektedir.

Tek Pencere sistemi, akıllı başvuru sistemi, sözleşmeler için elektronik imza sistemi ve elektronik onay sisteminden oluşmaktadır. Akıllı başvuru sistemi, tüm başvuruların tek bir çatı altında yapılmasına ve belgelerin elektronik olarak yüklenmesi ve doldurulmasına imkan vermektedir.

Elektronik imza sistemi Katar yasaları ile tamamen uyumlu olup ilk defa Tek Pencere Sistemi’nde kullanılmaktadır. Bu çerçevede, elektronik ortamda bir sözleşme oluşturulması ve imzalanmak üzere yatırımcılara gönderilmesi mümkün olacaktır. Yatırımcıların hizmet merkezlerinde ya da Tek Pencere Sistemi web sitesinde Katar kimlik kartları ile sözleşmeleri imzalaması mümkün olacaktır. Takiben, anılan sözleşme bir görevli tarafından kontrol edilecek ve elektronik olarak yatırımcılara tekrar iletilecektir.

Onay sistemi kapsamında, yatırımcıların her bir belgeyi sisteme dahil olan yetkili kurumlara elektronik olarak sunması, gerekli ödemeleri tek pencere sistemi üzerinden yapması ve lisanslarını yine elektronik olarak almaları mümkün olacaktır.
 
Kaynak: The Gulf Times (1.10.2019)
Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği