Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin Kosova GSYİH'sı ile İlgili Görüşleri.

14 Mayıs 2020

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin Kosova GSYİH'sı ile İlgili Görüşleri.
 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), makroekonomik tahminlere yönelik son raporunda, korona virüs salgının ekonomiye etkisinin bir sonucu olarak, 2020 yılında Kosova'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 5,0 düşüş kaydedeceğini belirtti. Ancak EBRD, ülkenin 2021 yılında GSYİH'nın yüzde 7,5 büyümesi ile toparlanmasını öngörüyor. Banka’nın son raporuna göre, Kosova özellikle havalelerde düşüş kaydedecek ve bu yöndeki düşüş neredeyse kaçınılmaz olacak. Bununla birlikte, Banka iyileşmenin, salgınla mücadelede tedbirlerini kademeli olarak hafifletilmesi ve yılın ikinci yarısında normale dönmesine bağlı olacağını söylüyor. Raporda, EBRD'nin sorumluluğu altındaki bölgelerdeki ekonomilerin bu yıl ortalama yüzde 3,5 oranında düşüş kaydedeceği ve 2021'de yüzde 4,8'lik olası bir getiri sağlayabileceği ifade edildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yapılan tüm bu öngörülerin "benzeri görülmemiş bir belirsizliğe" tabi olduğunu belirtti.
 
Kaynak : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
 
Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği