Kosova Özel Sektör Çalışanlarının Yüzde 47'si Devlet Yardımına Başvurdu.

08 Mayıs 2020

Kosova Özel Sektör Çalışanlarının Yüzde 47'si Devlet Yardımına Başvurdu.
 
Kosova Özel sektör çalışanlarının yüzde kırk yedisi COVID-19'a karşı alınan tedbirler sonucunda iş yerlerini kaybettiklerini bildirmişlerdir. Maliye ve Transferler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınını önlemeye ve mücadeleye yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler sonucunda 133.000 kişi ekonomik yardım başvurusunda bulundu. Bu verileri analiz eden iktisatçı Erton Bega, İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan işgücü anketine göre Kosova'da 363.180 kişi veya aktif çalışabilir yaştaki vatandaşların % 30'unun çalıştığını ifade etmiştir. Erton Bega; Kosova'nın 363 bin çalışanı olduğunu ve bunların 133 bini acil mali paketin yardım başvurusunda bulunduklarını hesaba katarak, Kosova Cumhuriyeti'ndeki tüm çalışanların % 37'sinin salgın sırasında işlerini kaybettiklerini, bu 133 bin kişinin tamamının toplamda 280 bin kişiyi istihdam eden özel sektörden geldiği düşünüldüğünde ise özel sektördeki kayıtlı çalışanların % 47'sinin salgın sırasında işsiz kaldığı sonucunun ortaya çıktığını bildirmiştir.
 
 
Kaynak : Fakteplus Haber Sitesi; https://fakteplus.net/47-e-punetoreve-te-sektorit-privat-aplikojne-per-ndihme-nga-shteti/
 
Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği