Kosova’dadaki Yabancı Yatırımların %95’i Gayrimenkulde Yapılıyor

25 Nisan 2019

Kosova’dadaki Yabancı Yatırımların %95’i Gayrimenkulde Yapılıyor
 
Kosova Merkez Bankası’nın 2018 yılının resmi verilerine göre, 2018’de Kosova’da toplam 213.7 milyon Avro ‘lük yabancı yatırım tutarından, 202.3 milyon Avro değerindeki yatırımların gayrimenkul yatırımları olduğu görülmektedir. Basit bir hesaplama yapıldığında, Kosova'daki yabancı yatırımların % 95'inin gayrimenkulde olduğu görülmektedir. Aynı durum 2019 yılının Ocak ayında da kaydedildi. Kosova Merkez Bankası’nın resmi verilerine göre, Kosova’da 24,7 milyon Avro ‘lük yabancı yatırım tutarından 15,4 milyon Avro değerinde yatırımların gayrimenkul sektöründe kaydedildi.

Kaynak:          Telegrafi haber sitesi https://telegrafi.com/95-e-investimeve-te-huaja-ne-patundshmeri/
Yayımlayan:   Priştine Ticaret Müşavirliği