İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Baltık Ülkelerinin Durumu

02 Kasım 2018

Dünya Bankası tarafından düzenli olarak her yıl yayımlanan "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nin (Ease of Doing Business) 2018 yılı versiyonu açıklandı. Söz konusu raporda Baltık ülkeleri içerisinde en iyi yeri 14. sıraya yerleşen Litvanya aldı. Buna göre, Litvanya en iyi sıralamalarını emlak kaydı (3.), inşaat izinleri (7.), kontratların uygulanması (7.) kategorilerinde aldı.

Litvanya'nın ardından 16. sırada yer bulan Estonya geldi. Emlak kaydı (6.) işlemlerinde önemli bir başarı yakalayan Estonya, azınlık yatırımcının korunması (83.) elektrik temini (46.) ve krediye erişim (44.) başlıklarındaki kötü performansı sebebiyle listede arka sıralara geriledi. 

Son olarak, Letonya, listede 19. sırada yer buldu. Letonya görece olarak en iyi performansı krediye erişim (12.) verginin ödenmesi (13.) başlıklarında gösterdi. Öte yandan, inşaat izinleri (56.) ve tasfiye işlemlerinin çözülmesi (54.) kategorilerinde ortalamanın oldukça altında bir sonuç aldı.

İş dünyasının yakından takip ettiği, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi" çalışması kapsamında değerlendirilen 190 ülke 10 kategori altında muhtelif açılardan ele alınıyor. Anılan endekste ülkemiz önemli bir sıçrama yaparak bu yıl 43. sıraya yerleşti. 

Kaynak       : Dünya Bankası
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği