Litvanya'da Enflasyon Beklentileri

17 Temmuz 2019

Litvanya'da, 2019 yılının ilk 6 ayında enflasyon dalgalanmayı sürdürdü. Ücretlerdeki artış sebebiyle hizmet fiyatlarındaki yükseliş trendi devam etti. Manşet enflasyonun yarısından fazlası hizmet fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Öte yandan, manşet enflasyondaki dalgalanmaların sebebini büyük ölçüde gıda ve yakıt fiyatlarındaki sert hareketler oluşturdu. Gıda fiyatlarındaki ısrarlı artışa dünya genelinde görülen yüksek gıda fiyatları sebep oldu.  Bunun nedenini ise, üretimdeki azalış, stoklardaki artış, yüksek global talep ve petrol fiyatlarındaki artış oluşturdu.

Venezuela’da petrol üretiminde yaşanan sıkıntılar, İran’a uygulanan yaptırımlar ve petrol üreten ülkelerin üretimi sınırlandırma adına aralarında yapmış olduklarına inanılan anlaşma nedeniyle petrol fiyatlarında önemli bir artış kaydedildi. Bu sürecin sonunda, petrol fiyatları 2018 yılındaki en yüksek seviyelerine ulaştı. Dolayısıyla bu sene de yakıt fiyatlarının bir önceki yıl ile aynı seviyede gerçekleşmesi beklenmektedir.

Diğer bir deyişle, enflasyonun yukarı yönlü hareketinde son birkaç yıldır itici güç olan petrol fiyatlarının 2019 yılının geri kalanında fiyatlara aynı oranda baskı yapmayacağı tahmin edilmektedir. Bu itibarla, 2018 yıllık ortalaması %2,5 olan enflasyonun 2019 yılında %2,4 ve 2020 yılında %2,3 olacağı öngörülmektedir. 

Kaynak       : Statistics Lithuania
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği