Litvanların Üçte Biri Ekonomik Şartların Daha Kötüye Gittiğini Düşünüyor

20 Kasım 2018

Haber kanalı ELTA tarafından yaptırılan anket sonucuna göre, Litvanların üçte biri son aylarda ülkedeki ekonomik durumun daha kötüye gittiğini düşünüyor. Diğer taraftan, %15'i ise ekonomik şartların son iki ayda daha iyi yönde geliştiğini belirtiyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı (%47) durumun değişmediğine inanıyor. 

Aynı ankete Ağustos ayında iştirak edilenlere göre sonuç aynı kalmış görünüyor. Ancak, bir yıl önce aynı dönemde yapılan ankete göre kötümser olanların oranının %8 azaldığı anlaşılıyor. 

Ekonomik şartların kötüleştiğini düşünenlerin özellikle köylerde ya da küçük şehirlerde yaşayanlardan, düşük eğitimlilerden, emklilerden, işçilerden ve çiftçilerden oluştuğu belirtiliyor. Buna karşın, ekonominin iyiye gittiğine inananların 30 yaş altı, üniversite diplomalı, yüksek gelirli, devlet memuru ve yöneticilerden oluştuğu ifade ediliyor. 

Kaynak       : ELTA
Yyaımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği