Ekonomik Yavaşlamaya Rağmen Nijerya'nın GSYİH'sine Bilişim ve Haberleşme Sektörü’nün Katkısı Arttı

31 Ağustos 2020

Bilişim ve Haberleşme Teknolojisi (ICT) sektörü, 2020'nin ikinci çeyreğinde Nijerya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) yüzde 17.83 katkıda bulundu ve bir önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğine göre çok daha iyi performans göstermiştir. Ulusla İstatistik Kurumu raporunda, ekonomik faaliyetlerin azalmasının bir sonucu olarak genel GSYİH'da bir düşüş olduğu belirtilmiştir.  Sektör, 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 14,55 ve yüzde 14,07 ile bir önceki  çeyrekten daha yüksek olacak şekilde toplam reel GSYİH'ya yüzde 17,83 katkıda bulunmuştur.
Kaynak:Premium Times
Yayımlayan: Abuja Ticaret Müşavirliği