Üçüncü Çeyrekte En Kötü Performans Gösteren Tarım Alt Sektörü Balıkçılık - NBS

01 Aralık 2020

Balıkçılık sektörü, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 2,07 daraldı ve 2020'nin ikinci çeyreğinde kaydedilen yüzde 5,68'den daha düşük bir büyüme gerçekleştirmiştir. Nijerya balıkçılık endüstrisi, 2020'nin üçüncü çeyreği olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da ülkenin tarım sektörünün tüm alt sektörleri arasında en kötü performansını kaydetmiştir. Tarım sektörünün GSYİH'sinin bir parçası olarak ölçülen balıkçılık, daralan dört alt sektörden tek alt sektörken, diğer alt sektörler ise bitkisel üretim, hayvancılık ve ormancılıktır. Üçüncü çeyrekte bitkisel üretim yüzde 1,38 büyürken, hayvancılık yüzde 2,29 ve ormancılık yüzde 2,55 artarak iyi performans gösteren sektör olmuştur.

Kaynak: Premium Times
Yayımlayan:Abuja Ticaret Müşavirliği