IMF, Nijerya’nın Hedeflerine ilişkin açıklamada bulundu.

03 Temmuz 2020

Uluslararası Para Fonu, Nijerya'nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşması için 2030 yılına kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 18’lik kısmı kadar ek harcama yapabileceği tahmininde bulundu.
Diğer düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında yapılması planlanan ek harcamalar, eğitim ve sulama ve kanalizasyon sistemlerinde daha fazla olup, sağlık, elektrik ve ulaşımda daha düşük olduğu belirtilmiştir.
Onun dışındaki diğer tespitler:
-Sağlıklı yaşam beklentisi 49 yıl olup bu durum Nijerya'yı dünyanın en alt seviyede yer alan altı ülkesine konumlandırmıştır. Nüfusun yaklaşık yüzde 54'ü ayda bir kez çöken bir elektrik şebekesine bağlıdır.
-Yolların fiziki durumları yetersiz durumda olup, nüfusun yüzde dördünden azı, temiz kontrollü suya erişime sahiptir.
-Genel olarak, Nijerya’nın beşeri ve fiziki sermaye göstergeleri, kişi başına düşen GSYİH'si daha düşük olan ülkelerden daha kötüdür.
Kaynak:Punch
Yayımlayan: Abuja Ticaret Müşavirliği