Nijerya Merkez Bankası, daha yavaş büyümeyi öngörüp, borç verme oranını % 12.5'e indirmiştir.

17 Haziran 2020

Yapılan açıklamada, Para Politikası Oranını % 13,5'ten yüzde 12,5'e düşürüldüğü ve Nakit Karşılık Oranı ile likidite oranının sırasıyla % 27,5 ve % 30 olarak değerinin korunduğu bildirilmiştir. Ulusal İstatistik Bürosu'ndan elde edilen güncel çıktı verilerinin de yorumu yapılırken,  Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 1,87 oranında büyüdüğünü ve 2019'un önceki ve ilgili çeyreğinde sırasıyla % 2,55 ve % 2,10 oranında arttığı bildirildi. Bu durum, büyük ölçüde petrol sektöründeki % 5,06 ve petrol dışı sektördeki % 1,55'lik büyümeden kaynaklanmıştır.
Kaynak:Punch
Yayımlayan: Abuja Ticaret Müşavirliği