Ulusal Standardizasyon Stratejisini kapsamında Nijerya Standartlar Kurumu (SON) 168 yeni standartı onayladı.

03 Temmuz 2020

Nijerya Standartlar Kurumu (SON) Yönetim Konseyi, Federal Hükümetin ekonomik çeşitlendirme politikasının ilerlemesinde ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerinde yayınlanması ve yayılması için 168 yeni standardı onaylamıştır. Nijerya Ulusal Standardizasyon Stratejisi (NNSS) kapsamında 2020-2022 yılları için SON tarafından ulusal ihtiyaç değerlendirmesine odaklanacak öncelikli alanları belirlemek üzere bir sistem geliştirilmiştir.
Salgın dönemi için öncelikli malzemelerin ithaline ilişkin maliyetlerde kolaylıkların oluşturulması ve hızlı işlem prosedürlerine geçildiği belirtilmiştir. SON’un kurumlar aracılığıyla ülke çapında COVID-19'un önlenmesi ve kontrolü için gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) üretiminde yer alan yerel üreticilere gerekli teknik kalite güvence desteğini de sağladığını bildirmiştir.
Kaynak:Vanguard
Yayımlayan: Abuja Ticaret Müşavirliği