Sırbistan, Sınır Kapılarını Yabancılar İçin Yeniden Açtı

25 Mayıs 2020

Sırbistan’da 22 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe giren karara göre Sırbistan’a gelecek tüm yabancılar için tüm sınır kapıları yeniden açılmış, girişte Covid-19 taşınmadığına dair test sonucu (negatif sonuç) gösterme ve sonrasında karantinaya alınma uygulaması kaldırılmıştır.
 
Yabancıların Sırbistan'a giriş yapmaları için özel izin alınmasına artık gerek bulunmamaktadır.
 
Sırbistan'daki olağanüstü hâl döneminde geçici ikamet izinlerinin süresi dolan ve Sırbistan dışında bulunan yabancıların en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Sırbistan'a giriş yapmalarına izin verilecek olup, bu kişilerin giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içinde ikamet izinlerinin süresini uzatmak amacıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kategorideki yabancıların, süresi dolan geçici ikamet izinleri, Sırbistan'a girdikleri andan itibaren, geçici ikamet izin süresinin uzatılmasına ilişkin başvuru süreci tamamlanıncaya kadar, geçerli sayılacaktır.
 
Pasaport kontrolü sırasında salgının yayılmasının önlenmesi için uyulması gereken tedbirler hakkında Sırpça ve İngilizce yazılı bilgi verilecektir.
 
Halihazırda 14 günlük ev karantinası devam edenlerin bu yükümlülükleri sona ermiştir.

Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği