BDT Bildirgesi ile ticari kısıtlamalar kalkacak

17 Ekim 2019

Türkmenistan‘ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları
Zirvesi, BDT Stratejik Ekonomik İşbirliği Deklarasyonu’nun kabul edilmesiyle büyük ses getirdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 2017 Soçi zirvesinde ileri sürdüğü öneriyle bu örgüte katılımcı ülkelerin
uzmanlarının katılımıyla Stratejik Ekonomik İşbirliği Deklarasyonu hazırlandı. 2 yıllık bir çalışma,
geçtiğimiz günlerde yapılan BDT Liderler Zirvesi’nde imzalandı.
Yeni Deklarasyon ile birlikte BDT ülkeleri arasında hammadde ithalatı ve hazır ürün ihracatına yönelik
kısıtlamalar kalkacak. Karşılıklı ticaret koşullarının serbestleştirilmesi ve ulusal üreticilerin mallarının
devlet pazarlarına serbest erişiminin sağlanması için Deklarasyon uyarınca mevcut kısıtlamaların
kaldırılması BDT üye devletlerinin önceliklerinden biri olacaktır.
Deklarasyon BDT ülkeleri için aşağıdaki görevleri
belirlemektedir:
BDT üye devletlerinin yatırım projeleri ve ekonomik programlar başlatarak dünya ekonomik
süreçlerine etkisini genişletmek;
2030 yılına kadar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için etkili ortaklık
mekanizmalarının kurulması;
stratejik ekonomik işbirliği için uygun koşullar yaratmak;
BDT üye devletlerinin rekabet edebilirliğinin arttırılması;
küresel ulaştırma sistemine tutarlı entegrasyon;
BDT üye devletlerinin coğrafi ve altyapı yeteneklerini, teknik, teknolojik ve transit
potansiyellerini birleştirerek;
BDT alanında mali istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesi;
küreselleşmenin yol açtığı zorlukların birlikte ele alınmasında etkinliğin sağlanması;
Her seviyede etkili bir diyalog platformu sağlamak.
BDT üyesi devletlerin bu görevler için öncelikli faaliyet alanları şunlardır:
koşulların serbestleştirilmesi ve karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesi, mevcut kısıtlamaların
kaldırılması ve hammadde ithalatı ve hazır ürünlerin ihracatı ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere
serbest ticaret rejiminden muaf tutulması;
işletmeler ve teknolojik olarak birbirine bağlı endüstriler arasında üretim işbirliği ilişkilerinin
geliştirilmesi;
tarımsal üretim, hafif sanayi, inşaat malzemesi üretimi, kuyumculuk sanayi ve diğer sanayi gibi
alanlarda işbirliği projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması;
büyük ortak yatırım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması;
istikrarlı enerji tedarik sistemlerinin oluşturulması;
enerji sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesinde Birleşmiş
Milletler’e katılım;
enerji alanında işbirliğinin derinleştirilmesi;
hidrokarbonların üretimi, taşınması ve nakliyesinde işbirliği;
ulaştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi;
BDT üye devletlerinin bölgesel ekonomik komisyonlarla işbirliğinin genişletilmesi;
BDT kapsamında ulaştırma ve haberleşme sisteminin geliştirilmesi;
tarife politikasının etkinliğinin arttırılması ve mali ve idari engellerin etkisinin ortadan
kaldırılması;
ulaşım sisteminin iyileştirilmesi;
büyük ulaşım ve lojistik merkezlerinin oluşturulması;
finansal sektörde işbirliğinin daha da geliştirilmesi;
ödeme ve uzlaştırma ilişkileri alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi;
Üçüncü ülke pazarları da dahil olmak üzere ortak rekabetçi ürünlerin oluşturulması için temel
olarak bilimsel, teknik ve yenilikçi işbirliğinin genişletilmesi;
yapay zeka dahil dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve paylaşılması;
eğitim, bilim, sağlık, emek, istihdam ve nüfusun sosyal korunması, kültür, bilgi, spor ve turizm
alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi;
çevre konularında etkileşim;
acil durum önleme ve afet yönetimi ile etkileşimi; doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi
için ortak faaliyetlerin yoğunlaştırılması;
BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi;
BDT üye ülkeleri arasında çok taraflı işbirliğinin güç

Kaynak: Atavatan Türkmenistan